(1990-1993)

Şüphesiz ki Erzurum kış turizmi çalışmaları bizden önce çok emeği geçenler olmuştur ve bizden sonrada çok güzel çalışmalar yapıldığı ortadadır. Ancak kendi dönemimiz de yapmış olduğumuz  çalışmalara ışık tutması ve tarihe not düşülmesi için bu yazıyı kaleme aldım.

Bilindiği gibi; halen Merkez Valisi olarak görev yapmaktayım.  Daha önce ise 1982-1982 yıllarında Horasan Kaymakam Vekilliği  görevi yaptım. 1990–1993 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı ve Erzurum Vali Vekilliği(5 ay) görevlerinde bulundum. Iğdır Valiliğim döneminde Erzurum’la yakın ilişkimi sürdürdüm. Halen canlı olarak çok sayıda Erzurum’lu ile   dostluklarım devam etmektedir. Erzurum benim için adeta kendi ilim Sivas’tan farksız hale gelmiştir.

İdarecilik yaşamında diğer bazı uzmanlık alanlarımın yanında, Türkiye’deki ismi aşağıda belirtilen dağlarda kış turizmi merkezlerinin kurulması çalışmalarına önayak oldum veya katkıda bulundum. Adı geçen dağları ve projeleri saydığımızda; Kayseri Erciyes Dağı, Niğde Ulukışla Bolkar Dağı-Darboğaz Kayak Merkezi Projesi, Erzurum Palandöken, Konaklı ve Gez Kış Turizmi ve Doğa Sporları Projesi, İzmir Bozdağ Kış Turizmi Projesi ve Iğdır Ağrı Dağı Kış Turizmi projelerinde önemli görevler üstlendim, adı geçen projelerin komisyon başkanlıklarını yürüttüm ve bu yerlerdeki altyapı projelerinin gerçekleşmesine çok büyük katkılar  sağladım.

Bu dönemde ; Erzurum Palandöken, Konaklı ve Gez Kış Turizmi ve Doğa Sporları Merkezi Komisyonu’nu kurarak başkanlığını yürüttüm. Kış turizmine yönelik; imar planı, otellerin özelleştirilmesi ve Dedeman’ın Erzurum’a gelmesi, elektrik, içme suyu, yol, otopark, ağaçlandırma,  tanıtım ve iki kez düzenlenen kar festivallerinin yapılması ve Palandöken’in ön plana çıkmasında aktif ve önemli hizmetler yaptım. Özellikle; Erzurum Vali Vekilliği döneminde; Gez Yaylası’ndan Palandöken eteklerine kadar ‘lik bir alanda Orman Bakanlığı’nın da desteğiyle bu alanda büyük bir erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmasını yaptırdım.

Bu doğrultuda; ilin tarihi ve turistik zenginliğinin yanında çok büyük şans eseri, Palandöken gibi kış turizmine son derece elverişli bir tabiat harikasına sahip bulunmaktadır. Palandöken Dağları’nın bu özelliğine rağmen, geçmişte bundan yeterli ölçüde faydalanıldığı da söylenemez. 1985 de Valilikçe başlatılan çalışmalar sonucunda Erzurum Palandöken ve Kış Turizmi Master Planı DPT tarafından 4 firmanın iştirakiyle oluşturulan Konsorsiyum’a ihale suretiyle yaptırılmıştır. Bunlardan 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1000’lik planlar bu dönemde hazırlanmıştır. Böylece; mevcut plana göre 3 adet alt bölgeden oluşan (Konaklı, Gez ve Palandöken boğazı) planın ilk etapta Palandöken Etabı geliştirilmiştir. O yıllarda Konaklı Bölgesi mevcut haliyle tamamen bakir durumda ve olimpik standartlarda uluslararası bir kayak merkezi olmaya aday bulunmaktaydı.

Bütün bu özellikler nedeniyle Palandöken Boğazı sürükleyici olarak fonksiyon icra etmiş ve Konaklı’ da ki önümüzdeki zaman içerisinde gerçekleştirilecek çalışma ve yatırımların ön hazırlayıcısı  fonksiyonunu icra etmiştir.

Doç. Dr. Mustafa TAMER